סימילאק, כאן בשבילכם

similac-icon
לוגו אבוט יצרנית סימילאק
similac-icon
similac-img

מדיניות הפרטיות באתר

תאריך כניסה לתוקף: 21.05.2018

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

מטרתו של עמוד זה היא להסביר את מדיניות הפרטיות באתר (להלן: "המדיניות"), של חברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ והחברות הקשורות ו/או המסונפות לה (להלן, ביחד ולחוד: "החברה" או "חברת אבוט") ובין היתר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על ידי הגולשים באתר או במידע שנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר או ממקורות מקוונים אחרים הקשורים לחברה הכפופים למדיניות, או ממקורות אחרים המפנים למדיניות זו. לצורך המדיניות, מידע פרטי הוא מידע שבאמצעותו אפשר לזהות אותך, ושמוגש ו/או נאסף באתרי החברה (להלן: "מידע פרטי"). דוגמאות למידע פרטי: שמך, כתובת האי-מייל שלך, ומספר הטלפון שלך. אלא אם צוין אחרת, המדיניות לא חלה: (א) על מידע שנאסף אודותיך בעת שלא השתמשת באתר באופן מקוון; (ב) על מידע שנאסף מאתרי החברה אשר אינם מפנים למדיניות; (ג) מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תנאי השימוש שבאתר.

השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. נא לקרוא מדיניות זו לפני שתמסור כל מידע באתר.

איך אוספת החברה מידע באינטרנט ?

החברה אוספת מידע פרטי שאתה מכניס לשדות מידע באתרי החברה, או מידע שלא ניתן לזהות אותך על פיו באמצעות קוקיות. למשל, אתה יכול לספק את השם, כתובת הדואר, האי-מייל וכדומה כדי לקבל מידע על נושאים מגוונים, להירשם לתוכניות החברה, ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, או להגיב לסקרים של החברה. כדי להגן על פרטיותך, אין לספק לחברה מידע שלא מתבקש על ידה באופן ספציפי.

"קוקיות" (Cookies)

באתר החברה נעשה שימוש ב-"קוקיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לאימות פרטים, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצרכי אבטחת מידע. קוקיות הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר. חלקן של הקוקיות פוקע עם סגירת הדפדפן וחלקם מאוחסן על גבי הדיסק הקשיח של מחשבך. במידה ואינך מעוניין בקבלת הקוקיות, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן מחשבך. כן ניתן למחוק קוקיות שנשמרו במחשבך. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט המותקן במחשבך. עם זאת, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתם עלולה למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים באתר, ובאתרי אינטרנט אחרים. מחיקתם של הקוקיות כוללת מחיקת שמות משתמש, פרטים וסיסמאות שייתכן וברצונך לשמור.

באתר החברה נעשה שימוש גם במשואות אינטרנט (נקראים גם קבצי פיקסלים או תגי אינטרנט) העוזרים לחברה לזהות קוקייה ייחודית על הדפדפן שלך. דפדפן האינטרנט שלך מעביר באופן אוטומטי לאתרי החברה חלק מהמידע הבלתי מזוהה הזה, כגון כתובת האתר האחרון שגלשת בו וגרסת הדפדפן שבו המחשב שלך משתמש.

טכנולוגיות איסוף מידע פאסיביות אלו יכולות לשפר את שימושך באתרי החברה מכיוון שהן מאפשרות לחברה לספק שירות טוב יותר, התאמה אישית של אתרי החברה בהתבסס על העדפותיהם של הלקוחות, ליצור חישובים סטטיסטים, לנתח מגמות, לנהל ולשפר את אתרי החברה. ייתכן שחלקים מסוימים של אתרי החברה לא יהיו זמינים לך מבלי לנצל טכנולוגיות איסוף מידע פאסיביות אלו. מידע הנאסף באמצעות אמצעים אלו לא יכול לשמש כאמצעי זיהוי מבלי לחברם עם מידע מזהה נוסף, והחברה לא תחבר מידע מזהה נוסף עם המידע הנאסף באמצעות אמצעים אלו.

כמו כן, החברה תשתמש בקוקייה, המכילה כאמור מידע בלתי מזהה, על מנת לקדם את פרסום החברה במסגרת תוצאות חיפושיך במנועי החיפוש השונים, /ואו ועל מנת לקדם את פרסום החברה בבאנרים ובפרסומות שהנך נחשף אליהם תוך כדי גלישתך באתרים ברחבי רשת האינטרנט.

הרשמה לשירותים

מירב השירותים המוצעים באתר אינם דורשים צורה כלשהי של רישום, ומאפשרים לך לבקר באתר ללא זיהוי. יחד עם זאת, השימוש בשירותים מסוימים עשוי להיות טעון רישום. בעת הרישום באתר, הנך עשוי להידרש למסור מידע פרטי, וכן לבחור שם משתמש וסיסמה. במקרים בהם תבחר שלא למסור את הנתונים הדרושים, עלולה כניסתך לחלקים מסוימים של האתר להימנע, ואנו לא נוכל להשיב לפנייתך. אי לכך, עליך להקפיד על מסירת נתונים נכונים ומדויקים בלבד. במסגרת ההרשמה, ייתכן שהמידע יטופל באתרי אינטרנט שאינם בשליטת החברה (מיניסייטים), לרבות אלו של גופים המסונפים לחברה (להלן: "גופים מסונפים"), אשר מקושרים למדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על מידע שהתקבל באופן לא מקוון, מאתרים של גופים מסונפים שאינן מקושרים למדיניות פרטיות זו, או מאתרים של צדדים שלישיים שאליהם מקושר אתר החברה. השימוש באתרי החברה ובאתרי הגופים המסונפים אשר מקושרים למדיניות פרטיות זו, כפוף למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש שבאתר.

אגירת מידע פרטי במאגר מידע ואופן השימוש בו

בכל מקרה בו תמסור מידע פרטי וכן פרטים אישיים נוספים לחברה (להלן וביחד: "מידע") מידע זה יישמר במאגר המידע של החברה ו/או של חברת אבוט לבורטוריס אס.איי. אינך חייב על-פי חוק למסור פרטים ומידע, אולם השימוש באתר, כולו או חלקו, עשוי להצריך מסירת פרטים ונתונים. יודגש שוב, כי בהתאם לחוק, המשתמש אינו מחויב למסור פרטים ומידע. המידע שייאגר במאגר המידע של החברה עשוי לכלול מידע הנועד לספק לך שירות יעיל.

הנך מסכים כי המידע הפרטי שלך ישמש את החברה או מי מטעמה לצורך בקרת איכות ולמתן שירות משופר ויעיל יותר. כמו כן, הנך מסכים כי המידע הפרטי שלך ישמש את החברה לצורכי טיוב, פילוח, מחקר סטטיסטי ופעילויות שיווקיות מותאמות אישית , על מנת לאפשר לחברה לשפר את תכנון אתריה ומוצריה, ועל מנת לאפשר לחברה לפנות אליך בעתיד בעניין השירותים והמוצרים של החברה, המותאמים לצרכים שלך. כל עוד לא הצטרפת למועדון הלקוחות של סימילאק (כמפורט מטה), נפנה אליך טלפונית בלבד, על ידי אחת מנציגות המוקד הטלפוני של סימילאק.

כמו כן, במידה שמסרת לחברה מידע פרטי כאמור, החברה תצליב מידע זה עם מידע בלתי מזוהה אודותיך הנאסף מקוקיות (Cookies) באתר, ו/או עם קוקיות שיתקבלו מצדדי ג', במטרה לטייב את הפרופיל הצרכני שלך עבור קידום מוצרי החברה כאמור.

באפשרותך להגביל, בכל עת, את כמות וסוג המידע שהחברה קולטת מהנתונים שהנך מזין, וזאת ע"י בחירתך שלא להזין מידע לתוך צורות או שדות מידע הנמצאים באתר. השימוש בחלק משירותי החברה באינטרנט עשוי לדרוש הספקת מידע פרטי מתאים וכן פרטים אישיים נוספים. ייתכן שחלקים אחרים של האתר יציעו לך להצטרף לרשימת התפוצה כדי לקבל הצעות, פרסומות ושירותים נוספים היכולים לעניין אותך.

ייתכן שיופיעו באתר שאלות או שדות בחירה המאפשרים לך לציין כי אינך מעוניין לאפשר לחברה להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון קוקיות (כפי שמפורט להלן), כדי "לזכור" את המידע שלך (למשל שמות זיהוי או כתובת דואר) בכניסתך הבאה לאתר. יש לציין כי האתר לא תמיד מאפשר לך להביע אי-הסכמה לשימוש בטכנולוגיות מעקב. ברם, חלק מהדפדפנים מאפשרים לך להגביל או לעצור את טכנולוגיות המעקב האוספות מידע בלתי מזוהה.

המידע שלך יהיה זמין למספר מוגבל של עובדי החברה, חברות מסוימות שעימם החברה מנהלת תוכניות משותפות, ולצדדים שלישיים כמפורט בהמשך.

החברה מיידעת את עובדיה בדבר חשיבות הפרטיות ומכשירה אותם לנהל את המידע של הגולשים באופן מתאים ובטוח. בנוסף, מדיניות החברה היא לדרוש מקבלניה לשמור על סודיות המידע שלך ולהשתמש בו רק לצרכי החברה.

השימוש במידע פרטי במסגרת רישום למועדון הלקוחות של סימילאק

החברה לא תישלח עדכונים ומידע פרסומי לנמען שלא יסכים לכך. במידה ונרשמת למועדון הלקוחות של סימילאק, או אם הבעת את רצונך לקבל מהחברה תוכן שיווקי ופרסומים, מידע שיווקי נוסף יועברו אליך בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר בדרך אחרת, דואר אלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי, הודעת מסר קצרה (SMS) או כל אמצעי תקשורת או טכנולוגי אחר.

כמו כן, חברת אבוט תעביר את כתובת האימייל שלך ו/או מספר הטלפון שלך לחברות מדיה כמו גוגל ופייסבוק, (להלן"חברות מדיה") על מנת שחברת אבוט תוכל להשתמש בכלי הפרסום של חברות מדיה אלו ולהתאים את הפרסום שהינך נחשף אליו במסגרת השימוש שלך בממשקים של חברות מדיה אלו, לקידום המוצרים והשירותים של חברת אבוט, ועל מנת לאתר אנשים הדומים לך בתחומי העניין, כדי שגם הם ייחשפו בעת שימושם, בממשקים של חברות המדיה לתכנים פרסומיים של חברת אבוט.

באפשרותך להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי והשיווקי מטעם החברה, ולדרוש כי המידע האישי אודותיך יימחק מהמאגר, במסירת הודעה לחברה בכתב באמצעות "צרו קשר" שבאתר או בדרך המפורטת במידע הפרסומי. החברה לא תפנה לנמענים על בסיס נתונים שהתקבלו ממפרסמים אחרים, אלא בהסכמת הנמען.

העברת מידע לצדדים שלישיים ומחלוקת בינך לחברה או בין החברה לצד שלישי

למרות האמור לעיל, במקרים המפורטים להלן, החברה תעביר את מידע אודותיך לצדדים שלישיים מבלי לקבל את הסכמתך לכך:

  • במקרים שבהם מקבלת החברה סיוע מצדדים שלישיים שהם ספקי שירות;
  • במקרים בהם החברה סבורה כי מסירת מידע זה דרושה למניעת נזק לך או לצדדים שלישיים;
  • מקרים בהם קיבלה החברה צו שיפוטי או צו אחר המורה לה למסור פרטים;
  • במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר החברה או תבצע פעולות אסורות על פי דין לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה;

בכל מקרה בו החברה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה או תעביר את הפעילות לגורם אחר, רשאית החברה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם כדי לאפשר לו לספק לך מידע ושירותים במקום החברה, ובלבד שגורם זה יהיה כפוף לתנאי השימוש באתר ולמדיניות ויהיה מחויב להם כלפי המשתמשים.

אבטחת מידע

באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר, וזאת במטרה לצמצם חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלו אינן מספקות הגנה מלאה ולכן החברה אינה מתחייבת כי המידע, האתר והשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם. לכן, החברה ממליצה לך להיזהר כאשר אתה מעביר מידע דרך האינטרנט. החברה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים לא מאושרים לא ישיגו גישה למידע שלך, ולכן כאשר אתה מעביר מידע לאתרי החברה יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בעברת המידע כאמור. ייתכן כי יופיעו באתרי החברה קישורים אשר יעבירו אותך לאתרים של צד-שלישי. אנא בדוק את מדיניות הפרטיות של אתרי צד-שלישי אלה, לפני שאתה מוסר מידע לצד-שלישי.

זכות לעיין במידע ולבקש את מחיקתו

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") קובע כי כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. במידה ולאחר עיון במידע מצא אותו אדם כי המידע שעליו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הוא רשאי לפנות להנהלת האתר, באמצעות "צרו קשר" שבאתר, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תסרב הנהלת האתר למלא בקשה זו, עליה להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובה של הנהלת האתר לבקשת העיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז הנך זכאי על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות כאמור. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד התנהגותך, פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר במאגר אתר החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אתה תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה למחוק את המידע כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

מבלי לגרוע בזכויותיך על פי הדין החל, החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כדי שישקפו שינוים טכנולוגיים, משפטיים, רגולטורים או עסקיים. במידה ותבצע החברה שינויים מהותיים בהוראות מדיניות פרטיות זו שעניינן השימוש במידע שמסרת, החברה תודיע לך על כך באמצעות שינוי תאריך הכניסה לתוקף של המדיניות המופיע בקצה העליון של עמוד זה.

איך שומרת החברה על פרטיותם של ילדים ?

החברה מגדירה "ילדים" כקטינים מתחת לגיל 18 באתריה. החברה לא מאשרת במודע לילדים להזמין את מוצרי החברה, לתקשר עם החברה, או להשתמש בשירותים של החברה באתריה. אם אתה הורה, שנודע לו שילדך סיפק מידע לחברה, אנא צור קשר עם החברה בדרכים המפורטות להלן, והחברה תדאג לטפל בנושא בשיתוף עימך.

לכמה זמן ישמר מידע אצל החברה ?

באופן כללי, החברה תשמור מידע אודותיך ככל שהדבר נדרש כדי לממש את התכלית שלשמה הוא נאסף, בכפוף לדין החל לגבי תקופות שימור מידע.

יצירת קשר

לשאלות או תלונות בנוגע לעמידתנו במדיניות, או אם הנך מעוניין לשלוח המלצה או תגובה כדי לשפר את המדיניות, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת: Contact.Center@abbott.co.il

לחילופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת זו:

אבוט מעבדות רפואיות בע"מ

קריית עתידים, בניין 4

ת.ד. 58099

תל אביב 61580

בכל תכתובת לחברה יש לכלול: כתובת דוא"ל ששימשה להרשמה (אם רלוונטי), כתובת אתר החברה שאליו סיפקת מידע או שלגביו יש לך שאלות, ופירוט מלא של בקשתך. אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את מידע אודותיך, והינך יוצר קשר עם החברה באמצעות דוא"ל, אנא רשום "בקשה למחיקה" או "בקשה לתיקון/שינוי", לפי המתאים, בשורת הנושא של האי-מייל. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום המצוין לעיל כתאריך הכניסה לתוקף. החברה שואפת לשפר באופן מתמיד את הכלים שהינה מעמידה לרשותך על מנת לנהל את המידע שהנך מספק לנו. אנא פנה לעמוד זה מעת לעת על מנת לסקור את מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.